Gasisolerade ställverk

Genom standardiserade byggmetoder erhålls en stor flexibilitet vilket ger obegränsade uppställningsmöjligheter. Modulsystemet ger ett enkelt platsmontage vilket gör att ställverken är lämpade för såväl industri som eldistribution.

Alla kombinationer av frånskiljare, effektbrytare, mätfack, sektioneringsfack, tillbehör med mera är möjlig. Tillbehör som hjälpkontakter, shuntmagneter, motormanöverdon är möjliga att eftermontera. Även olika val av reläskydd är möjlig.

Ställverken har en stor brytförmåga och hög kortslutningshållfasthet.

Ställverken är utrustade med ljusbågsbegränsare, ABS, vilket gör att högsta aktiva och passiva säkerhet erhålls. Fördelen med denna jämfört med tryckavlastningskanal är att jordningskopplaren slår till varvid ljusbågen upphör. Detta medger en uppställning av ställverken på platser där tryckavlastningskanal kan vara svår att installera.

Produkter

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.