Luftisolerade ställverk

Genom standardiserade byggmetoder erhålls en stor flexibilitet vilket ger obegränsade uppställningsmöjligheter. Modulsystemet ger ett enkelt platsmontage vilket gör att ställverken är lämpade för såväl industri som eldistribution.

Alla kombinationer av frånskiljare, effektbrytare, mätfack, sektioneringsfack, tillbehör med mera är möjlig. Tillbehör som hjälpkontakter, shuntmagneter, motormanöverdon är möjliga att eftermontera. Även olika val av reläskydd är möjlig.

Ställverken har en stor brytförmåga och hög kortslutningshållfasthet.

De luftisolerade ställverken är utrustade med ljusbågsbegränsare, ABS, vilket gör att högsta aktiva och passiva säkerhet erhålls samt att inget krav finns på tryckavlastningskanaler.

Fördelen med Driescher ABS system jämfört med att ha ställverk med krav på tryckavlastningskanaler är att jordningskopplaren slår till på mycket kort tid, ner till 30 ms.

Vilket kommer väl till pass i och med ABS-systemets reaktionstid släcker ljusbågen mycket snabbt och därmed ger varken tryck- eller rökgasutveckling.

Produkter

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.